Geldende regels en tarieven

Geldende regels en tarieven

Geldende regels 


 • Bij interesse kunt u een formulier aanvragen via de pagina Contact  of door het sturen van een e-mail naar info@bijlesmaatwerk.nl. Ik vraag u op het formulier gegevens in te voeren die nodig zijn voor het starten van de bijles, dit kunt u weer retourneren via de e-mail.


 • In de eerste bijles nemen we even tijd voor een kennismakingsgesprek. Daar kunnen de ouders desgewenst bij aanwezig zijn. We kunnen dan even goed bespreken hoe we de bijlessen gaan invullen. Dit kan ook eventueel telefonisch vóór de bijles.


 • De bijles vindt wekelijks plaats op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip. Bijlessen kunnen door de leerling verzet worden tijdens een eerdere bijles of uiterlijk 24 uur van tevoren. We plannen dan samen, bij voorkeur in dezelfde week, een nieuwe datum in. Ik zal altijd mijn uiterste best doen hier een geschikt tijdstip voor te vinden. Mocht dit echter niet mogelijk zijn, kan de bijles ook op een later tijdstip worden ingehaald. 


 • De bijles gaat altijd gewoon door in de proefwerkweek, we kunnen de bijles wel op een ander tijdstip inplannen.   Ook is het mogelijk de bijles in overleg te verzetten zodat er vóór een moeilijk vak nog een (extra) bijles plaatsvindt. Vraag hier vroeg genoeg naar. Ook ik zal proberen de leerling hier aan te herinneren.


 • Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat ik zelf een bijles moet afzeggen (als ik bv ziek ben), ook dan zullen we z.s.m. een geschikte andere afspraak maken.


 • Wanneer er sprake is van langdurig niet kunnen komen naar de bijles (ivm ziekte of planning), kunnen we de bijlessen even stopzetten. Wanneer de leerling dan weer wil beginnen, kan ik kijken wanneer de leerling weer ingepland kan worden.


 • Tijdens de schoolvakanties en de officiële feestdagen komen de bijlessen te vervallen, deze worden van tevoren al niet op de factuur in rekening gebracht. Het niet doorgaan van de bijlessen op deze dagen kan van worden afgeweken, op verzoek van de leerling en in onderling overleg met mij.


Tarieven


 • Individuele bijles, studiebegeleiding, bijspijkercursus:

kosten per persoon per uur: € 36,50


 • Er zijn geen inschrijfkosten en er is geen opzegtermijn.


 • Er moet per maand vooraf worden betaald, de ouders krijgen via de mail een factuur aan het begin van de maand toegestuurd.


 • Wanneer niet op tijd betaald wordt mag de leerling geweigerd worden, zodra de factuur voldaan is kan de leerling weer komen. De keren dat de leerling hierdoor mist moeten gewoon betaald worden.


 • Indien er na opzegging te veel uren vooraf zijn betaald, wordt het te veel betaalde bedrag teruggestort of verrekend met de volgende maand. Bijles Maatwerk is geopend op maandag t/m donderdag.

Vrijdag t/m dinsdag is Bijles Maatwerk telefonisch onbereikbaar