Bijspijkercursus

Bijspijkercursus

Wat is het verschil met gewone bijles?


Heb je (basis)stof gemist, wordt er een hoofdstuk behandeld waar je echt niets van begrijpt of heb je een achterstand opgelopen door bv ziekte of een andere reden waardoor je een vak niet goed kan volgen of slechte cijfers haalt voor je SO’s of proefwerken? Dan is er de mogelijkheid voor een korte periode bijlessen te volgen totdat je weer bij bent.


In het kennismakingsgesprek (onderdeel van de 1e les) zullen we afspraken maken hoe we de stof gaan oppakken. Ik leg de stof aan je uit, we zullen bijbehorende opgaven maken en je eventueel overhoren. Door het maken van de opgaven na de uitleg kan ik meekijken of het begrip er echt is en zo nodig nog extra uitleg geven. Na iedere bijles zal er een verslagje geschreven worden welke vorderingen er zijn gemaakt en wat er is behandeld. Aan het einde van de periode evalueren we even samen of we klaar zijn of dat er toch nog wat lessen nodig zijn.


Het zou natuurlijk kunnen dat we er gaandeweg achterkomen dat de achterstand groter is dan in eerste instantie gedacht. Zodra we dat merken, zullen we dit bespreken en kunnen we, indien gewenst, extra afspraken inplannen.


Mochten we sneller klaar zijn met het behandelen van de stof dan in eerste instantie verwacht en gepland, sluiten we de periode gewoon eerder af.


Voor de ouders: de resterende uren hoeven natuurlijk niet betaald te worden, de vooruit betaalde niet gevolgde bijlessen worden z.s.m. terugbetaald.